Schietsport

Binnen de nationale en internationale Kleiduiven schietsport kampt men met het probleem van de mogelijke bodemverontreiniging. Door het gebruik van de convertionele kleiduiven komen de Pak's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in het milieu.

LIREKO uit Ruurlo (Holland) is er na jarenlange research en ontwikkeling in geslaagd een
schone kleiduif te ontwikkelen. De LIREKO kleiduif beschikt over uitstekende ballistische eigenschappen. Door een juiste grondstof verdeling in de kleiduif staat deze garant voor een optimale strakke vluchtlijn.
De samenstelling bestaat uit 7 natuurlijke grondstoffen (echte klei), afkomstig uit meerde landen. De restanten van de kleiduiven vallen weer uiteen in de oorspronkelijke samenstelling, zodra het met (regen)water in aanraking komt.


De milieuvriendelijke kleiduif

De grondstof samenstelling van LIREKO kleiduiven voldoet aan de eisen die in Nederland door het ministerie aan VROM worden gesteld in het kader van het Bouwstoffenbesluit Bodem en Oppervlaktewaterbescherming.
Onderzoek naar de chemische samenstelling en een uitloogonderzoek van het product is uitgevoerd door een gecertificeerd sterlaboratorium van het TAUW-milieu te Deventer. De samenstelling van de kleiduif voldoet aan de strengste eisen en kan worden beschouwd als schone grond. Een afschrift van het onderzoeksrapport (30 pagina's) kan u desgewenst ter hand worden gesteld.


Product

De LIREKO kleiduiven worden in Duitsland geproduceerd met een mogelijke jaarproductie van 60 miljoen stuks. de kleiduiven zijn op de meest voorkomende werpmachines naar tevredenheid getest op skeet/trapbanen en parcoursbanen.


Leverbaar in 3 kleuren: bruin,grijs of geel (schone verf).