Welkom op Lireko.nl!


Lireko is een bedrijf met achtergrond in de keramische industrie,
gevestigd in Ruurlo. Lireko heeft een duif ontwikkeld van klei die - zo
blijkt uit berichten van de gebruikers - uitstekend voldoet. Zeker
voor incidentele schietactiviteiten

Henk Klein Brinke is de kleideskundige en eigenaar van Lireko.
Hij heeft uit 5 tot 7 soorten klei en met behulp van een speciaal droog
bakproces deze kleiduif ontwikkeld en hierop patent aangevraagd.
Het voordeel van de Lireko-kleiduif is het velerlei. Zo zullen er geen
problemen ontstaan met de grondeigenaar die immers aansprakelijk
zal zijn voor de reinigingskosten als er sprake is van vervuilde grond.
De Lireko-duif zal wanneer deze op de grond is gevallen, vanzelf
overgaan in klei. De restanten zijn reukloos en zullen bij regen in
korte tijd in de bodem zijn opgenomen.
De Lireko-kleiduif wordt geleverd via uw wapenhandelaar.

De kleiduivenschietbanen die zijn aangesloten bij de
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders kunnen, doordat de
Bond een convenant heeft gesloten met het ministerie van VROM,
voorlopig doorgaan met de normale kleiduiven. Zij zullen in de
komende jaren een fonds vormen t.z.t hun banen te saneren.
Daarna zal ook hier met PAK-vrije kleiduiven en alternatieve
munitie gewerkt gaan worden.